Primăria Batoș județul Mureș

PLAN URBANISTIC GENERAL LOCALITATEA UILA