Primăria Batoș județul Mureș

Hotărârile Autorității Deliberative (2020)

07/01/2020 Hotararea nr. 71 din 19.12.2019 privind transformarea si infiintarea unor functii contractuale de executie in cadrul Organigramei și a Statului de funcţii ale Aparatului de specialitate al primarului

07/01/2020 Hotararea nr. 70 din 19.12.2019 privind înfiinţarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al Comunei BATOS, Judeţul Mureş

07/01/2020 Hotararea nr. 69 din 19.12.2019 privind trecerea unui imobil din domeniul public in domeniul privat al comunei Batos, precum si actualizarea si completarea Inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al comunei Batos

07/01/2020 Hotararea nr. 68 din 19.12.2019 privind retragerea concesiunii aprobata prin Hotararea Consiliului Local nr. 36/2013

07/01/2020 Hotararea nr. 67 din 19.12.2019 de ratificare a Dispozitiei Primarului comunei Batos nr. 364 din 03.12.2019 privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Batos pe anul 2019

07/01/2020 Hotararea nr. 66 din 19.12.2019 privind atribuirea terenului in folosinta gratuita pe durata existentei locuintei

07/01/2020 Hotararea nr. 65 din 19.12.2019 privind completarea art. 1 din Hotararea Consiliului Local Batos nr. 40/29.07.2019

07/01/2020 Hotararea nr. 64 din 19.12.2019 privind atribuirea in folosinta gratuita a terenului in suprafata de 1000 mp situat in localitatea Batos catre parohiile Ortodoxa, Catolica, Reformata, Evanghelica si Adventista

07/01/2020 Hotararea nr. 63 din 19.12.2019 privind activitatea de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publica a Comunei Batos in anul 2020 si aprobarea prețurilor de referință

07/01/2020 Hotararea nr. 62 din 19.12.2019 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile ianuarie-martie 2020