Primăria Batoș județul Mureș

privind convocarea Consiliului Local al comunei Batos, judeţul Mureş în şedinţă ordinară, pentru data de 30.10.2019, ora 13,00 °°