Primăria Batoș județul Mureș

Hotărâri de consiliu (2017)

21/12/2017 privind aprobarea structurii organizatorice și a statului de funcţii al Instituţiei primarului comunei Batos

21/12/2017 privind rectificarea Bugetului Local al Comunei Batos pe anul 2017

21/12/2017 privind înscrierea provizorie în Cartea Funciară a comunei Batos a unor imobile situate în extravilan (Drumuri de acces, şanţuri, canale, terenuri neproductive) pe proprietar comuna Batos – domeniu public, conform lucrărilor de înreg

21/12/2017 privind modificarea anexei la Hotararea Consiliului local Batos nr. 67/2017

21/12/2017 privind validarea modificărilor prevăzute de Dispoziția Primarului Comunei Batos nr. 591/2017

21/12/2017 privind aprobarea organizării reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Comuna Batos, pentru anul şcolar 2018-2019

21/12/2017 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile ianuarie – martie 2018

28/11/2017 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2018

28/11/2017 privind implementarea proiectului „ACHIZITIA DE UTILAJE IN COMUNA BATOS, JUDETUL MURES

28/11/2017 privind aprobarea Memoriului Justificativ pentru investitia „ Achizitie de Utilaje in Comuna Batos, Judetul Mures”

28/11/2017 privind rectificarea Bugetului Local al Comunei Batos pe anul 2017

28/11/2017 privind aprobarea contului de execuţie al bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Batoş pentru trimestrul III anul 2017

27/10/2017 privind asigurarea finanțării de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanțează de la Bugetul de Stat prin PNDL pentru obiectivul de investiții ” MODERNIZARE, RENOVARE ȘI DOTARE GRADINITA COMUNA BATOŞ, JUDEŢ

27/10/2017 pentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții ”MODERNIZARE, RENOVARE SI DOTARE GRADINITA COMUNA BATOȘ, JUDEȚ MUREȘ”

27/10/2017 privind asigurarea finanțării de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanțează de la Bugetul de Stat prin PNDL pentru obiectivul de investiții ” MODERNIZARE, RENOVARE ȘI DOTARE DISPENSAR UMAN LOCALITATEA BATOȘ”

27/10/2017 pentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții ”MODERNIZARE, RENOVARE ȘI DOTARE DISPENSAR UMAN LOCALITATEA BATOȘ”

27/10/2017 privind revocarea Hotararilor Consiliului Local Batos nr. 52-55 din 22.10.2017

27/10/2017 privind stabilirea destinatiei, cantitatii si a pretului de valorificare a masei lemnoase

22/10/2017 privind rectificarea Bugetului Local al Comunei Batos pe anul 2017

22/10/2017 privind asigurarea finanțării de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanțează de la Bugetul de Stat prin PNDL pentru obiectivul de investiții ” MODERNIZARE, RENOVARE ȘI DOTARE GRADINITA COMUNA BATOŞ, JUDEŢ

22/10/2017 pentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții „MODERNIZARE, RENOVARE SI DOTARE GRADINITA COMUNA BATOȘ, JUDEȚ MUREȘ”

22/10/2017 privind asigurarea finanțării de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanțează de la Bugetul de Stat prin PNDL pentru obiectivul de investiții ” MODERNIZARE, RENOVARE ȘI DOTARE DISPENSAR UMAN LOCALITATEA BATOȘ”

22/10/2017 pentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții „MODERNIZARE, RENOVARE ȘI DOTARE DISPENSAR UMAN LOCALITATEA BATOȘ”

29/09/2017 privind organizarea ediţiei a XVI- a a „SĂRBĂTORII MĂRULUI”

29/09/2017 privind completarea motivarii in drept a Hotararii Consiliului local Batos nr. 39/31.07.2017

29/09/2017 privind delegarea reprezentantilor Consiliului Local al Comunei Batoş în cadrul Consiliului de Administraţie al unităţii de învăţământ

12/09/2017 privind stabilirrea destinatiei, cantitatii si a pretului de valorificare a masei lemnoase

31/07/2017 privind aprobarea vanzarii imobilului situat in Uila, nr. 299 in conditiile legii nr. 112/1998

31/07/2017 privind prelungirea, prin act aditional, a duratei contractului de comodat nr. 2/2004 incheiat intre Comuna Batos si domnul doctor Pop Francisc

31/07/2017 privind stabilirea salariilor functionarilor publici si personalului contractual

31/07/2017 privind rectificarea Bugetului Local al Comunei Batos pe anul 2017

17/07/2017 privind stabilirea destinatiei, cantitatii si a pretului de valorificare a masei lemnoase

17/07/2017 privind aprobarea contului de execuţie al bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Batoş pentru trimestrul II anul 2017

17/07/2017 privind aprobarea Planului local de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniti din surse agricole

17/07/2017 privind validarea modificărilor prevăzute de Dispoziția Primarului Comunei Batos nr. 191/2017

27/06/2017 privind solicitarea finanțării în vederea realizării lucrărilor de înregistrare sistematică, în condițiile art.9 alin.(341)-(342) din Legea nr.7/1996

27/06/2017 privind cuprinderea in domeniul public al Comunei Batos a imobilului – teren, in suprafata de 452 mp, situat in Dedrad, nr. 318A

27/06/2017 privind cuprinderea in domeniul public al Comunei Batos a imobilului – teren, in suprafata de 1486 mp, situat in Dedrad, nr. 317

27/06/2017 privind cuprinderea in domeniul public al Comunei Batos a imobilului – teren, in suprafata de 1483 mp, situat in Dedrad, nr. 316

27/06/2017 privind cuprinderea in domeniul public al Comunei Batos a imobilului – teren, in suprafata de 1638 mp, situat in Dedrad, nr. 315

27/06/2017 privind cuprinderea in domeniul public al Comunei Batos a imobilului – teren, in suprafata de 2949 mp, situat in Dedrad, nr. 314

27/06/2017 privind actualizarea planului de analiză şi acoperire a riscurilor a comunei Batos

27/06/2017 privind aprobarea numărului posturilor de asistent personal al persoanei cu handicap pentru anul 2017

27/06/2017 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile iulie-septembrie 2017

27/06/2017 privind validarea modificărilor prevăzute de Dispoziția Primarului Comunei Batos nr. 169/2017

27/06/2017 privind aprobarea documentatiei de dezmembrare a unui imobil - teren inscris in C.F. nr. 50697/Batos proprietate publica a Comunei Batos

24/05/2017 privind aprobarea participarii comunei Batos la Programul Competitiv de finantare: “Investitii la nivelul comunitatilor locale pentru reducerea poluarii cu nutrienti” prin construirea unei platforme comunale de depozitare si gospodarire a gunoiului de gr

24/05/2017 privind atribuirea terenului in folosinta gratuita pe durata existentei locuintei

24/05/2017 privind aprobarea incheierii Protocolului de cooperare pentru aplicarea Proiectului de interes public – „Operativitate in interventie pentru siguranta comunitatii

24/05/2017 privind rectificarea Bugetului Local al Comunei Batos pe anul 2017

27/04/2017 privind aprobarea contului de execuţie al bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Batoş pentru trimestrul I anul 2017

27/03/2017 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile aprilie-iunie 2017

27/03/2017 privind aprobarea amenajamentului pastoral al pasunilorproprietatea comunei Batos

27/03/2017 privind aprobarea unor unitati administrativ teritoriale din Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara AQUA INVEST MURES

27/03/2017 privind aprobarea bugetului local pe anul 2017

27/03/2017 privind cuprinderea in domeniu public al Comunei Batos a imobilului teren , in suprafata de 8615 mp, situat in Batos, nr FN

27/03/2017 privind atribuirea in folosinta gratuita pe durata existentei locuintei a terenului inscris in CF nr. 1079Batos, nr. top 76 2

19/03/2017 privind aprobarea modificarii şi completarii Anexei Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Comunei Batos, însuşit prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Batos nr. 12/2001 si atestat prin Hotărârea Guvernului

15/03/2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul 'Modernizare strazi si drumuri de exploatatie prin metode alternative in comuna Batos, judetl Mures

27/02/2017 privind aprobarea organizării reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Comuna Batos, pentru anul şcolar 2017-2018

27/02/2017 privind cuprinderea in domeniul public al Comunei Batos a imobilului – teren, in suprafata de 1900 mp, situat in Dedrad, nr. 66

27/02/2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Modernizare, renovare şi dotare dispensar uman localitatea Batoş, Comuna Batoş, judeţul Mureş”

27/02/2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Modernizare, renovare şi dotare Grădiniţă, localitatea Dedrad, nr. 172, Comuna Batoş, judeţul Mureş”

27/02/2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Modernizare drumuri de interes local în comuna Batoş, Judeţul Mureş”

27/02/2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Reabilitare şi modernizare străzi în comuna Batoş, judeţul Mureş”

26/01/2017 privind revocarea Hotararii Consiliului Local Batos nr. 37/2016

26/01/2017 privind aprobarea contului de execuţie al bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Batoş pentru trimestrul IV anul 2016

26/01/2017 privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local pentru persoanele care au stabilita prin instanta de judecata munca in folosul comunitatii

26/01/2017 privind aprobarea planului de lucrãri de interes local, pentru anul 2017, lucrãri ce urmeazã a fi executate de beneficiarii apţi de muncã ai Legii nr.416/2001 cu modificãrile şi completãrile ulterioare