Primăria Batoș județul Mureș

Hotărâri de consiliu (2016)

20/12/2016 privind validarea modificărilor prevăzute de Dispoziția Primarului Comunei Batos nr. 695/2016

20/12/2016 privind aprobarea planului de ocupare a functiilor publice pentru anul 2017

20/12/2016 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile IANUARIE-MARTIE 2017

24/11/2016 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2017

31/10/2016 privind modificarea si completarea anexei la HCL nr. 12 din 25.05.2001 privind insusirea inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public

31/10/2016 privind suplimentarea Anexei nr. 1 la Hotararea Consiliului Local Batos nr. 20/30.09.2016

31/10/2016 privind alocarea sumei de 11.000 lei de la bugetul local pentru organizarea Serbarii “Pomului de Craciun” si achizitionarea de cadouri pentru copiii prescolari si scolari

31/10/2016 privind aprobarea contului de execuţie al bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Batoş pentru trimestrul III anul 2016

30/09/2016 privind înscrierea provizorie în Cartea Funciară a comunei Batos a unor imobile situate în extravilan (Drumuri de acces, şanţuri, canale, terenuri neproductive, suprafaţele de teren rezervă şi suprafeţele de teren care

30/09/2016 privind mandatul dat reprezentantului autorităţii pentru a vota în Adunarea Generală a A.D.I „AQUA INVEST MUREŞ” modificarea soluțiilor tehnice cuprinse în Master Planul revizuit pentru sectorul de apă şi canal, referit

30/09/2016 privind delegarea reprezentantilor Consiliului Local al comunei Batoş în cadrul Consiliului de Administraţie al unităţii de învăţământ

30/09/2016 privind rezilierea contractului de concesiune nr. 3105/31.07.2014 incheiat intre Comuna Batos si Harsan Laura Alexandra

30/09/2016 privind validarea modificărilor prevăzute de Dispozițiile Primarului Comunei Batos nr. 307/09.09.2016 si nr. 314/23.09.2016

30/09/2016 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile octombrie - decembrie 2016

30/08/2016 pentru achizitionarea serviciilor de intretinere a bunurilor din domeniul public si privat al comunei Batos, judetul Mures

30/08/2016 privind solicitarea finantarii in vederea realizarii lucrarilor de inregistrare sistematica conform prevederilor OUG nr. 35/2016

30/08/2016 privind aprobarea contului de execuţie al bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Batoş pentru trimestrul II anul 2016

30/08/2016 privind aprobarea derularii si cofinantarii din bugetul local a Programului „SCOALA DUPA SCOALA” si incheierea acordului de parteneriat intre comuna Batos, fundatia FAER REGHIN si SCOALA GIMNAZIALA BATOS

30/08/2016 privind organizarea ediţiei a XIV- a a „SĂRBĂTORII MĂRULUI”

19/07/2016 privind nominalizarea reprezentantului Comunei BATOS în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECOLECT MUREȘ

19/07/2016 privind rectificarea bugetului general al comunei Batos pe anul 2016

19/07/2016 privind validarea modificărilor prevăzute de Dispozițiile Primarului Comunei Batos nr. 242/21.06.2016 si nr. 253/30.06.2016

29/06/2016 privind alegerea membrilor comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei Batos

29/06/2016 privind alegerea viceprimarului

29/06/2016 privind alegerea presedintelui de sedinta

29/06/2016 privind constituirea Consiliului local al comunei Batos

29/06/2016 privind validarea mandatelor consilierilor locali alesi la alegerile locale din data de 5 iunie 2016 care compun Consiliul local al comunei Batos

29/06/2016 privind alegerea Comisiei de validare

31/05/2016 privind instrumentarea proiectului “Asfaltare strazi si imbunatatirea infrastructurii locale în Comuna Batos, jud.Mures”

31/05/2016 privind instrumentarea proiectului „Modernizarea, renovarea şi dotarea grădiniţă localitatea Dedrad, nr. 172, Comuna Batoş, judeţul Mureş”

31/05/2016 privind instrumentarea proiectului „Modernizarea, renovarea şi dotarea căminului cultural localitatea Uila, nr. 116, Comuna Batoş, judeţul Mureş”

31/05/2016 privind instrumentarea proiectului : MODERNIZAREA ŞI ADAPTAREA CĂILOR DE ACCES LA EXPLOATAŢIILE AGRICOLE ÎN COMUNA BATOŞ, JUDEŢUL MUREŞ”

31/05/2016 privind aprobarea „ Strategiei de dezvoltare locala a comunei Batos pentru perioada 2014-2020”

27/05/2016 privind stabilirea plafonului pentru publicarea debitorilor care inregistreaza obligatii fiscale de plata restante

27/05/2016 privind aprobarea contului de execuţie al bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Batoş pentru trimestrul I anul 2016

26/04/2016 privind rectificarea bugetului local al comunei Batos pe anul 2016

26/04/2016 privind actualizarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor elaborat la nivel local

11/03/2016 privind rectificarea bugetului local al comunei Batos pe anul 2016

11/03/2016 privind modificarea anexei la HCL nr. 11/2016

11/03/2016 privind modificarea pct. 2 al art. 1 din HCL nr. 6/2012

11/03/2016 privind modificarea anexei nr. 1 la HCL nr. 27/2015

24/02/2016 privind validarea mandatului de consilier local in cadrul Consiliului Local al comunei Batos al domnului ANDONE TEODOR

24/02/2016 privind modificarea art. 1 punctul 2 din Hotararea Consiliului Local Batos nr. 1 din 28.06.2012

24/02/2016 privind constatarea incetarii de drept, prin demisie, a mandatului de consilier local al domnilor TODEA DORIN si GRAMA OVIDIU si vacantarea mandatului de consilier local

24/02/2016 privind rectificarea bugetului local al comunei Batos pe anul 2016

24/02/2016 privind atribuirea in folosinta gratuita pe durata existentei locuintei a terenului inscris in CF nr. 2517/Batos, nr. top 72/2

24/02/2016 privind modalitatea de identificare a beneficiarilor de tichete sociale

24/02/2016 privind cuprinderea in domeniul public al Comunei Batos a imobilului – teren, in suprafata de 1479 mp, situat in Dedrad, nr. 172

24/02/2016 privind cuprinderea in domeniul public al Comunei Batos a imobilului – teren, in suprafata de 1562 mp, situat in Batos, nr. 389

24/02/2016 privind cuprinderea in domeniul public al Comunei Batos a imobilelor – „drumuri comunale si drumuri de exploatare agricola”

24/02/2016 privind cuprinderea in domeniul public al Comunei Batos a imobilului – teren, in suprafata de 1081 mp, situat in Goreni, nr. 256

24/02/2016 privind retragerea concesiunii aprobata prin Hotararea Consiliului Local nr. 31/2008

24/02/2016 privind retragerea concesiunii aprobata prin Hotararea Consiliului Local nr. 26/2008

24/02/2016 privind retragerea concesiunii aprobata prin Hotararea Consiliului Local nr. 16/2010

01/02/2016 privind aprobarea bugetului local pe anul 2016

27/01/2016 privind aprobarea contului de execuţie al bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Batoş pentru trimestrul IV anul 2015

27/01/2016 privind modificarea structurii organizatorice și a statului de funcţii al Instituţiei primarului comunei Batos

27/01/2016 privind modificarea cap.II, lit. A alin. 1 din Hotararea Consiliului Local Batos nr. 48/06.11.2015

27/01/2016 privind aprobarea planului de lucrãri de interes local, pentru anul 2016, lucrãri ce urmeazã a fi executate de beneficiarii apţi de muncã ai Legii nr.416/2001 cu modificãrile şi completãrile ulterioare

27/01/2016 privind mandatul acordat reprezentantului autorităţii de a vota în Adunarea Generală a A.D.I „AQUA INVEST MUREŞ” modificarea preţurilor şi tarifelor aferente Serviciului de apă şi de canalizare