Primăria Batoș județul Mureș

Hotărâri de consiliu (2014)

19/12/2014 privind completarea art. 11 din HCL nr. 16/03.03.2008

18/12/2014 privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pentru anul 2015

18/12/2014 privind alegerea presedintelui de sedinta pe lunile ianuarie - martie 2015

27/11/2014 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2015

27/11/2014 privind emiterea acordului autentificat cu privire la lucrarea „ Deschiderea exploatarilor de cariere si balastiere”

27/11/2014 privind mandatul dat reprezentantului autorităţii pentru a vota în Adunarea Generală a A.D.I „AQUA INVEST MUREŞ” aprobarea Master Planului revizuit pentru sectorul de apă şi canal a judeţului Mureş

27/11/2014 privind mandatul dat reprezentantului autorităţii pentru a vota în Adunarea Generală modificarea Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST MUREŞ” conform H.G. nr. 742 din 2014

28/10/2014 privind aprobarea edificarii anexei la exploatatia agricola pe terenul inscris in CF nr. 50569/Batos, proprietate a S.C. AMB WINE COMPANY S.R.L., teren invecinat cu proprietatea privata a comunei”

28/10/2014 privind delegarea reprezentantului Consiliului Local al comunei Batoş în cadrul Consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ

28/10/2014 privind aprobarea rectificarii bugetului general al Comunei Batos pe anul 2014

28/10/2014 privind atribuirea in folosinta gratuita a unui spatiu din imobilul inscris in CF nr. 50046/Batos

28/10/2014 privind aprobarea contului de execuţie al bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Batoş pentru trimestrul III anul 2014

16/10/2014 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul„Pietruire strazi in satele Dedrad si Goreni, comuna Batos, judetul Mures”

16/10/2014 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul„Extindere alimentare cu apa in localitatea Uila, comuna Batos, judetul Mures”

16/10/2014 privind stabilirea destinatiei si a pretului de valorificare pentru masa lemnoasa

26/09/2014 privind stabilirea destinatiei si apretului de valorificare pentru masa lemnoasa

26/09/2014 privind aprobarea rectificarii bugetului general al comunei Batos pe anul 2014

26/09/2014 privind respingerea vanzarii imobilului

26/09/2014 privind alegerea presedintelui de sedinta pe lunile octombrie-decembrie 2014

26/09/2014 privind organizarea editiei a XIII a Sarbatorii Marului

27/08/2014 privind aprobarea rectificarii bugetului general al Comunei Batos pe anul 2014

27/08/2014 privind aprobarea contului de execuţie al bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Batoş pentru trimestrul II anul 2014

27/08/2014 privind atribuirea in folosinta gratuita a terenului in suprafata de 1692 mp situat in localitatea Batos catre parohiile Ortodoxa, Catolica, Reformata, Evanghelica si Adventista

27/08/2014 privind situaţia juridică a imobilului înscris în C.F. nr. 50486/Batoş

27/06/2014 privind aprobarea organigramei si a statului de functii

27/06/2014 privind rezultatul inventarieriii la finele anului 2013

27/06/2014 privind rectificarea bugetului local pe anul 2014

27/06/2014 privind alegerea presedintelui de sedinta

11/06/2014 HOTĂRÂRE DE APROBARE A PROIECTULUI ŞI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT SCOALA DEDRAD

27/05/2014 privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica, a raportului de evaluare, a studiului de oportunitate, a caietului de sarcini si a documentatiei de atribuire pentru concesionarea prin licitatie publica a imobilului apartinand domeniului public al

27/05/2014 privind aprobarea rectificarii bugetului general al comunei Batos pe anul 2014

21/05/2014 privind aprobarea participarii comunei Batos la Asociatia GAL ZONA LUT, SAR, CAMPIE

21/05/2014 privind aprobarea actului aditional nr. 1 la contractul de inchiriere nr. 12 din 21.03.2014

28/04/2014 < REABILITARE ŞCOALA GENERALĂ MIHAIL CÂMPEANU, COMUNA BATOŞ, SAT DEDRAD, NR. 46, JUD. MUREŞ >

28/04/2014 privind aprobarea actului aditional nr. 1 la contractul de inchiriere nr. 104/11.01.2005 incheiat intre Comuna Batos si S.C. Cinca S.R.L

28/04/2014 privind aprobarea contului de execuţie al bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Batoş pentru trimestrul I anul 2014

27/03/2014 privind aprobarea rectificarii bugetului general al comunei Batos pe anul 2014

27/03/2014 privind aprobarea contului de execuţie al bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Batoş pentru trimestrele II, III, IV anul 2013

27/03/2014 privind aprobarea structurii organizatorice si a statului de functii al Institutiei Primarului comunei Batos

27/03/2014 privind modificarea si completarea HCL nr. 20/11.04.2012

27/03/2014 privind alegerea presedintelui de sedinta

28/02/2014 aprobarea inchirierii pasunii prin licitatie publica

28/02/2014 revocarea HCL 8 din 24.02.2014

28/02/2014 rectificare buget 2014

24/02/2014 privind aprobarea inchirierii pajistilor prin licitatie publica

24/02/2014 privind aprobarea Planului local de actiune pentru protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati din surse agricole

24/02/2014 privind aprobarea modului de exercitare a dreptului de acces al furnizorilor de retele de comunicatii electronice pe proprietatea publica si privata a comunei Batos

11/02/2014 privind aprobaea bugetului general al comunei Batos pe anul 2014

04/02/2014 privind aprobarea actului aditional nr. 1 la contractul de comodat nr. 407/29.01.2009

04/02/2014 privind ajustarea tarifului pentru serviciul public de salubrizare prestat populatiei comunei Batos

04/02/2014 privind aprobarea Conventiei de cooperare din cadrul Proiectului 'Politie-Autoritati Locale Srvicii Publice in Parteneriat incheiat intre Inspectoratul Judetean de Politie Muresa si Comuna Batos pentru anul 2014

17/01/2014 privind aprobarea Planului de lucrari de interes local, pentru anul 2014, lucrari ce urmeaza a fi executate de beneficiarii apti de munca ai Lg. 416/2001, cu modificarile si completarile ulterioare