Primăria Batoș județul Mureș

Hotărâri de consiliu (2013)

17/12/2013 privind alegerea presedintelui de sedinta pe lunile ianuarie - martie 2014

12/12/2013 privind aderarea comunei Batos la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara ' AQUA INVEST MURES'

12/12/2013 privind rectificarea bugetului local pe anul 2013

12/12/2013 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2014

28/11/2013 privind rectificarea bugetului local al comunei Batos pe anul 2013

28/11/2013 privind aprobarea Plnului de ocupare a functiilor publice pentru anul 2014

28/11/2013 privind concesionarea directa a unei suprafete de teren in vederea construirii unei locuinte

28/11/2013 privind conferirea Titlului de Cetatean de onoare al comunei Batos domnului Ovidiu Natea

12/11/2013 privind aprobarea structurii organizatorice si a statului de functii al Institutiei primarului comunei Batos

31/10/2013 privind retragerea comunei Batos din cadrul Asociatiei G.A.L pentru Dezvoltare Durabila in Microregiunea Bistrita-Sieu-Somes ' Ruralis'

31/10/2013 privind indreptarea unei erori materiale survenite in continutul Anexei la Hotararea Consiliului local Batos nr. 12/25.05.2001

31/10/2013 privind rectificarea bugetului local al comunei Batos pe anul 2013

18/09/2013 privind alegerea presedintelui de sedinta pe lunile octombrie - decembrie 2013

18/09/2013 privind concesionarea directa a unei suprafete de teren in vederea construirii unei locuinte

18/09/2013 privind rectificarea bugetului local al comunei Batos pe anul 2013

28/08/2013 privind rezilierea Contractului de concesiune nr. 25/20.11.2009

28/08/2013 privind organizarea editiei a XII-a Sarbatorii Marului

28/08/2013 privind modificarea cuantumului taxei pentru indeplinirea procedurii de divort pe cale administrativa

28/08/2013 privind acordarea unui mandat special de reprezentare a autoritatii publice in AGA ADI ECOLECT Mures

18/07/2013 privind aprobarea organigramei

27/05/2013 privind rectificarea bugetului local al comunei Batos pe anul 2013

27/05/2013 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul Extindere alimentare cu apa in localitatea Uila, comuna Batos, judetul Mures

27/05/2013 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul Reabilitare Scoala Generala Mihail Campeanu sat Dedrad, nr. 46, comuna Batos judetul Mures

29/04/2013 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul Scoala Generala Dedrad

29/04/2013 privind rectificarea bugetului local al comunei Batos pe anul 2013

29/04/2013 privind insusirea documentatiei tehnice de diminuare a suprafetei de teren, la adresa administrativa din Dedrad, nr. 108, identificat cadastral in C.F. 1255 Dedrad, nr. top 731,732

29/04/2013 privind prelungirea valabilitatii Planului Urbanistic General al comunei Batos, aprobat prin HCL nr. 12/30.04.2003

29/04/2013 privind aprobarea contului de executie al bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Batos pentru trimestrul I anul 2013.

29/04/2013 privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Serviciului Public de Salubrizare din judetul Mures

08/04/2013 demeruri vanzare imobil

08/04/2013 privind delegarea reprezentantului Consiliului local al comunei Batos in cadrul CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE al unitatii de invatamant

08/04/2013 privind aprobarea Regulamentului de conferire a titlului de Cetatean de onoare al comunei Batos

08/04/2013 privind concesionarea directa a unei suprafete de teren in vederea construirii unei locuinte

08/04/2013 privind aprobarea bugetului general al comunei Batos pe nul 2013

28/03/2013 alegerea presedinteluide sedinta pe lunile aprilie-iunie 2013.

28/03/2013 privind diminuarea izlazului comunal .

28/03/2013 privind rezilierea Contractului de concesiune nr. 4/22.05.2008.

28/03/2013 privind retragerea concesiunii aprobata prin Hotararea Consiliului Local nr. 49 din 30 noiembrie 2010.

28/03/2013 privind aprobarea conventiei de cooperare in cadrul proiectului “ Politie-Autoritati locale servicii publice in parteneriat”.

27/02/2013 privind aprobarea retelei scolare

27/02/2013 privind insusirea documentatiei de diminuare suprafata teren

27/02/2013 privind aprobarea planului de lucrari beneficiari legea 416/2001

27/02/2013 privind aprobarea contului de executie pe anul 2012

27/02/2013 privind aprobarea vanzarii imobilului situat in Uila, nr. 180

23/01/2013 privind majorarea pretului la apa pentru comuna Batos

23/01/2013 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2013