Primăria Batoș județul Mureș

Hotărâri de consiliu (2012)

19/12/2012 privind alegerea presedintelui de sedinta

28/11/2012 privind nominalizarea persoanei responsabile cu problematica parteneriatului public-privat la nivelul autoritatii publice locale

28/11/2012 privind stabilirea destinatiei si a pretului de valorificare pentru masa lemnoasa din U.P. 3 Sacal u.a. 6 C si 6 E

28/11/2012 privind concesionarea directa a unei suprafete de teren in vederea construirii unei locuinte

28/11/2012 privind retragerea concesiunii aprobata prin HCL nr. 54/2010

28/11/2012 privind aprobarea modelului de drapel al comunei Batos

28/11/2012 privind stabilirea regimului de viteza pe drumul comunal DC 162 Batos - Uila

28/11/2012 privind rectificarea bugetului general al comunei batos pe anul 2012

21/11/2012 Hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Batos pe anul 2012

19/11/2012 referitor la aprobarea Devizului general - actualizat privind Reabilitarea Drumului comunal DC 162 Batos - Uila

28/09/2012 Hotararea nr. 16 din 28.09.2012 privind alegerea presedintelui de sedinta pe lunile octombrie-decembrie 2012

28/09/2012 Hotararea nr. 15 din 28.09.2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului local Batos

28/09/2012 Hotararea nr. 14 din 28.09.2012 privind rectificarea bugetului general al comunei Batos pe anul 2012

13/09/2012 Hotararea nr. 13 din 13.09.2012 privind rectificarea bugetului general al comunei Batos pe anul 2012

13/08/2012 privind demararea lucrarilor pentru intocmirea planurilor parcelare la nivelul comunei Batos

13/08/2012 privind desemnarea reprezentantului comunei in ADI 'ECOLECT Mures

13/08/2012 privind delegarea reprezentantilor Consiliului Local al comunei Batos in cadrul Consiliului de administratie al unitatii de invatamant

13/08/2012 privind rectificarea bugetului general al comunei Batos pe anul 2012

13/08/2012 privind organizarea editiei a-XI-a a 'Sarbatorii Marului'

15/05/2012 privind conferirea titlului de 'Cetatean de onoare al comunei Batos' domnilor Cimpean Ioan, Ghircau Gheorghe si Biris Ioan

15/05/2012 privind aprobarea vanzarii imobilului situat in localitatea Uila. nr. 74

15/05/2012 privind aprobarea contului de executie al bugetului de venituri si cheltuieli al primariei comunei Batos pe anul 2011

15/05/2012 hotararea nr. 23 din 2012.05.15 privind rectificarea bugetului general al comunei Batos pe anul 2012

15/05/2012 privind constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier local prin pierderea calitatii de membru al partidului politic

09/05/2012 privind instrumentarea proiectului construire centru local de informare si promovare turistica

11/04/2012 privind aprobarea achizitionarii partiale prin cumparare a imobilului care are, partial, afectatiunea de interes public de Scoala primara iar, partial, destinatia de Camin Cultural situat in satul Uila

11/04/2012 privind rectificarea Bugetului local al comunei Batos pe anul 2012

14/03/2012 Hotararea nr. 18 din 2012 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ' Reabilitare Scoala Generala ' Mihail Campeanu' sat Dedrad

14/03/2012 Hotararea nr. 17 din 2012 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ' Construire cladire pentru gradinita in localitatea Goreni'

14/03/2012 Hotararea nr. 16 din 2012 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiecivul 'Construire grup saniar la cladirea Primariei comunei Batos'

14/03/2012 Hotararea nr. 15 din 2012 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru schimbare invelitoare si reparatii curente - Caminul Cultural Batos

14/03/2012 Hotararea nr. 14 din 2012 privind achizitionarea directa a serviciilor de consultanta si intocmire SF pentru proiect finantat pe Masura 313

14/03/2012 Hotararea nr. 13 din 14.03.2012 privind alegerea presedintelui de sedinta pe lunile aprilie - iunie 2012

15/02/2012 hotararea nr. 12 din 15.02.2012 privind aprobarea conventiei de cooperare in cadrul proiectului ' Politie - Autoritati locale servicii publice in pareneriat'

15/02/2012 hotararea nr. 11 din 15.02.2012 privind aprobarea bugetului general al comunei Batos pe anul 2012

15/02/2012 hotararea nr. 10 din 15.02.2012 privind aprobarea retelei scolare de pe raza teritoriala a comunei Batos

15/02/2012 hotararea nr. 9 din 15.02.2012 privind separarea financiar-contabila a Scolii generale cu clasele I-VIII Batos

18/01/2012 privind insusirea documentatie cadastrale de dezmembrare efectuata de catre SC CAVYSERVTOP SRL a imobilului situat in extravilanul satului Goreni, in suprafata totala 268300 mp

18/01/2012 privind aprobarea demersurilor pentru forarea a trei puturi de medie adancime in localitatea Uila

18/01/2012 privind aprobarea vanzarii imobilului situat in localitatea Dedrad, nr. 240 in conditiile legii nr. 112/1995 pentru chiriasul Bogdan Marcel

18/01/2012 prprivind aprobarea vanzarii imobilului situat in loc Dedrad, nr. 75 in conditiile legii nr. 112/1995, pentru chiriasul Moisan Titiana

18/01/2012 privind aprobarea planului de lucrari de interes local pentru anul 2012, lucrari ce urmeaza a fi executate de beneficiarii apti de munca ai Legii 416/2001

18/01/2012 privind organizarea Scolii Generale cu clasele I-VIII Batos ca unitate de invatamant preuniversitar de stat cu personalitate juridica la nivelul comunei Batos

18/01/2012 hotarare privind stabilirea taxei de inchiriere a p0asunii comunale pentru anul 2011

09/01/2012 privind acoperirea definitiva a deficitului bugetar al sectiunii de dezvoltare pe anul 2011