Primăria Batoș județul Mureș

Hotărâri de consiliu (2011)

29/12/2011 privind stabilirea taxelor de inchiriere a caminelor culturale din comuna Batos si a taxei de inchiriere a terenului sintetic pentru anul 2012

29/12/2011 privind rectificarea bugetului local al Primariei comunei Batos pe anul 2011

29/12/2011 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2012

20/12/2011 privind alegerea presedintelui de sedinta pe lunile ianuarie - martie

30/11/2011 hotarare privind alocarea unei sume de bani pentru Pomul de Craciun

30/11/2011 horarare privind rectificarea bugetului local al Primariei comunei Batos pe anul 2011

28/10/2011 hotarare privind modificarea HCL nr. 29/2011

28/10/2011 hotarare privind revocarea HCL nr. 31/2011

28/10/2011 hotarare privind delegarea unui reprezentant al Consiliului Local al comunei Batos in cadrul Consiliului de administratie al unitatii de invatamant

28/10/2011 horara privind rectificarea bugetului local al Primariei comunei Batos pe anul 2011

30/09/2011 hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pe lunile octombrie - decembrie

30/09/2011 Hotarare privind aprobarea participării Comunei Batoş în calitate de co-partener în proiectul „ Biblionet - lumea în biblioteca mea ” ( facilitarea accesului gratuit al publicului larg la informaţie prin dezvoltarea unui sistem de bibliotec

30/05/2011 Hotararea nr. 23 din 30 mai 2011 privind aprobarea preluarii in administrare de catre MDRT a obiectivului Modernizare strazi in comuna Batos, judetul Mures

30/05/2011 Hotararea nr. 22 din 30 mai 2011 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii Modernizare strazi in comuna Batos, judetul Mures

30/05/2011 Hotararea nr. 21 din 30 mai 2011 prvind stabilirea destinatiei si a pretului de valorificare pentru masa lemnoasa din U.P II Lunca , u.a 27A si 27 C

30/05/2011 Hotararea nr. 20 din 30 mai 2011 prvind insusirea propunerii de concesiune prin licitatie publica a unui imobil apartinand domeniului public al comunei Batos

29/04/2011 Hotararea nr. 19 din 29 aprilie 2011 privind aprobarea constituirii ca parte civila a Consiliului Local al comunei Batos si a sumelor in ceea ce priveste prejudiciul in Dosarul penal nr. 1757/P/202/D/2010

29/04/2011 Hotararea nr. 18 din 29 aprilie 2011 privind decontarea cheltuielilor de transport pentru lunile ianuarie-martie 2011 pentru cadrele didactice care îşi desfăşoară activitatea în comuna Batoş şi se deplasează din alte l

29/04/2011 Hotararea nr. 17 din 29 aprilie 2011privind modificarea obiectului contractului de comodat nr. 1/25.03.2010 incheiat intre Comuna Batos si domnul doctor Salagean Petru Florentin

29/04/2011 Hotararea nr. 16 din 29 aprilie 2011privind aprobarea modificarii prin act aditional a contractului de concesiune nr. 14/26.05.2008 incheiat intre Comuna Batos si domnul Gabor Daniel Petru pentru prelungirea termenului prevazut la cap. V, art.4

29/04/2011 Hotararea nr. 15 din 29 aprilie 2011 privind aprobarea modificarii prin act aditional a contractului de concesiune nr. 13/26.05.2008 incheiat intre Comuna Batos si domnii Lucaci Lajos si sotia Lucaci Kamelia pentru prelungirea termenului prevazut la cap.

29/04/2011 Hotararea nr. 14 din 29 aprilie 2011 privind aprobarea contului de executie al bugetului de venituri si cheltuieli al Primariei comunei Batos pe anul 2010

29/04/2011 Hotararea nr. 13 din 29 aprilie 2011 privind rectificarea Bugetului local al comunei Batos pe anul 2011

21/03/2011 Hotararea nr. 12 din 21.03.2011 privind alegerea presedintelui de sedinta pe lunile Aprilie - Iunie 2011

21/03/2011 Hotararea nr. 11 din 21.03.2011 privind aprobarea infiintarii fondului de accesibilizare a padurilor

21/03/2011 Anexa nr. 1 la HCL nr. 10 din 21.03.2011

21/03/2011 Hotararea nr. 10 din 21.03.2011 privind rectificarea Bugetului local al Primariei comunei Batos pe anul 2011

23/02/2011 Hotarea nr. 9 din 23.02.2011 privind aprobarea bugetului general al comunei Batos pe anul 2011

23/02/2011 Anexa la HCL nr. 9 din 2011

18/02/2011 Hotararea nr. 7 din 18.02.2011 privind aprobarea veniturilor potentiale care se pot obtine din valorificarea bunurilor

18/02/2011 Hotararea nr. 8 din 18.02.2011 privind stabilirea taxelor speciale pentru divortul pe cale administrativa

07/02/2011 sedinta extraordinara

27/01/2011 sedinta ordinara

19/01/2011 Sedinta extraordinara

14/01/2011 Sedinta extraordinara