Primăria Batoș județul Mureș

Proiect de hotarare privind asigurarea finanțării de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanțează de la Bugetul de Stat prin PNDL