Primăria Batoș județul Mureș

Proiect de hotarare pentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții ” Reabilitarea şi modernizarea iluminatului public stradal din comuna Batoş, judeţul Mureş”