Primăria Batoș județul Mureș

privind trecerea unui imobil din domeniul public in domeniul privat al comunei Batos