Primăria Batoș județul Mureș

privind trecerea unor imobile din domeniul public in domeniul privat al comunei Batos, precum si actualizarea si completarea Inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al comunei Batos