Primăria Batoș județul Mureș

privind stabilirea modului de realizare/extindere/montare in zona drumurilor publice din intravilanul si extravilanul localitatii a lucrarilor de constructii pentru realizarea/extinderea/ modernizarea retelelor edilitare