Primăria Batoș județul Mureș

privind stabilirea destinatiei si a pretului de valorificare a masei lemnoase din partida nr. 6299