Primăria Batoș județul Mureș

privind stabilirea destinatiei, cantitatii si a pretului de valorificare a masei lemnoase