Primăria Batoș județul Mureș

privind rezilierea contractului de inchiriere nr. 18/21.03.2014