Primăria Batoș județul Mureș

privind înscrierea provizorie în Cartea Funciară a comunei Batos a unor imobile situate în extravilan (Drumuri de acces, şanţuri, canale, terenuri neproductive) pe proprietar comuna Batos – domeniu public, conform lucrărilor de înreg