Primăria Batoș județul Mureș

privind asigurarea finanțării de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanțează de la Bugetul de Stat prin PNDL pentru obiectivul de investiții” MODERNIZARE, RENOVARE ȘI DOTARE DISPENSAR UMAN LOC. BATOȘ”