Primăria Batoș județul Mureș

privind aprobarea valorii de investiţie si a solicitarii scrisorii de garantie pentru garantarea avansului a proiectului: MODERNIZAREA, RENOVAREA SI DOTAREA CAMINULUI CULTURAL LOCALITATEA UILA, NR. 116, COMUNA BATOȘ