Primăria Batoș județul Mureș

privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Construirea unei platforme comunale de depozitare și gospodărire a gunoiului de grajd în comuna Batoș, județul