Primăria Batoș județul Mureș

privind aprobarea planului de actiuni pentru anul 2018, lucrãri ce urmeazã a fi executate de beneficiarii apţi de muncã ai Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificãrile şi completãrile ulterioare