Primăria Batoș județul Mureș

privind aprobarea documentatiei de dezmembrare a unui imobil - teren inscris in C.F. nr. 51655/Batos proprietate publica a Comunei Batos