Primăria Batoș județul Mureș

privind aprobarea contului de execuţie al bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Batoş pentru trimestrul III anul 2018