Primăria Batoș județul Mureș

privind aprobarea actului aditional nr. 3 la contractul de inchiriere nr. 12/21.03.2014