Primăria Batoș județul Mureș

privind aprobarea actului aditional nr. 2 la contractul de inchiriere nr. 104/11.01.2005 incheiat intre Comuna Batos si Cinca Gh Gheorghe Intreprindere Individuala