Primăria Batoș județul Mureș

privind activitatea de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publica a Comunei Batos in anul 2018