Primăria Batoș județul Mureș

pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de vânzare directă a terenurilor din domeniul privat al Comunei Batoş