Primăria Batoș județul Mureș

pentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții ”MODERNIZARE, RENOVARE ȘI DOTARE DISPENSAR UMAN LOC. BATOȘ”