Primăria Batoș județul Mureș

pentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții ”MODERNIZARE, RENOVARE SI DOTARE GRADINITA COMUNA BATOȘ, JUDEȚ MUREȘ”