Primăria Batoș județul Mureș

Hotararea nr. 7 din 30.01.2019 privind trecerea unui imobil din domeniul public in domeeniul privat al comunei Batos, precum si actualizarea si completarea Inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al comunei Batos