Primăria Batoș județul Mureș

Hotararea nr. 63 din 21.12.2018 privind asigurarea finanțării de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanțează de la Bugetul de Stat prin PNDL