Primăria Batoș județul Mureș

HOTARAREA nr. 57 din 30 octombrie 2019 pentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții ” MODERNIZARE, RENOVARE ŞI DOTARE GRĂDINIŢĂ COMUNA BATOŞ, JUDEŢ MUREŞ”