Primăria Batoș județul Mureș

Hotararea nr. 48 din 16.09.2019 privind asigurarea finanțării de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanțează de la Bugetul de Stat prin PNDL pentru obiectivul de investiții ‚,REABILITARE SI MODERNIZARE STRAZI IN COMUNA BATOS , JUD.MURE