Primăria Batoș județul Mureș

Hotararea nr. 4 din 30.01.2019 privind apartenenta la domeniul public al Comunei Batos a imobilului teren in suprafata de 3668 mp, situat in Uila, nr. 52