Primăria Batoș județul Mureș

HOTĂRÂREA nr. 32 din 27 iunie 2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Introducere in intravilan si stabilire zona de agrement , echitatie, pescuit, camping in localitatea Uila”, identificat in CF nr. 54220, 54221 si 54222/Batos