Primăria Batoș județul Mureș

HOTĂRĂREA nr. 31 din 27 iunie 2019 privind aprobarea studiul de fezabilitate – aprobarea noilor indicatori tehnico-economici maximali, ca urmare a apariţiei unor schimbări ce determină modificarea indicatorilor tehnico-economici maximali aprobaţi