Primăria Batoș județul Mureș

Hotararea nr. 21 din 18.04.2019privind trecerea unui imobil din domeniul public in domeniul privat al comunei Batos, precum si actualizarea si completarea Inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al comunei Batos