Primăria Batoș județul Mureș

Hotaararea nr. 47 din 16.09.2019 pentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții ” REABILITARE SI MODERNIZARE STRAZI IN COMUNA BATOS , JUD.MURES”