Primăria Batoș județul Mureș

privind trecerea unui imobil din domeniul public in domeniul privat al comunei Batos, precum si actualizarea si completarea Inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al comunei Batos

23 ianuarie 2019