Primăria Batoș județul Mureș

privind reglementarea situaţiei juridice a unui imobil, respectiv dezmembrarea imobilului identificat in Cartea Funciara nr. 50479/Batos, aflat în proprietatea Comunei Batos, judetul Mures

11 aprilie 2019