Primăria Batoș județul Mureș

privind mandatarea reprezentantului autorităţii deliberative a comunei Batoş de a vota în Adunarea Generală a A.D.I „AQUA INVEST MUREŞ” modificarea Regulamentului serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, respectiv a Contractelor de furniz

11 aprilie 2019