Primăria Batoș județul Mureș

privind aprobarea structurii organizatorice și a statului de funcţii al Instituţiei primarului comunei Batos

23 ianuarie 2019