Primăria Batoș județul Mureș

privind aprobarea încheierii unui act adiţional la ”Contractul de delegare a gestiunii activitătilor de colectare si transport a deseurilor municipale si altor fluxuri de deseuri, și operarea stației de transfer Reghin, componente ale serviciului d

19 noiembrie 2019