Primăria Batoș județul Mureș

privind aprobarea contului de execuţie al bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Batoş pentru trimestrul IV anul 2015

27 ianuarie 2016