Primăria Batoș județul Mureș

privind aprobarea actului aditional nr. 2 la contractul de inchiriere nr. 12/21.03.2014

25 martie 2016