Primăria Batoș județul Mureș

Documente CL (2018)

 • 12 decembrie 2018
  privind validarea modificărilor prevăzute de Dispoziția Primarului Comunei Batos nr. 411/2018
 • 20 noiembrie 2018
  privind stabilirea destinatiei si a pretului de valorificare a masei lemnoase din partida nr. 6299
 • 20 noiembrie 2018
  privind aprobarea achiziţionării prin cumpărare a imobilelor care au afectaţiunea de interes public - Şcoală şi teren aferent
 • 19 noiembrie 2018
  algere presedinte sedinta
 • 05 noiembrie 2018
  privind aprobarea modificarii Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Construirea unei platforme comunale de depozitare și gospodărire a gunoiului de grajd, comuna Batoș, jud
 • 26 octombrie 2018
  privind aprobarea derularii , cofinantarii din bugetul local a Programului „SCOALA DUPA SCOALA” si incheierea acordului de parteneriat intre Comuna Batos, fundatia FAER REGHIN si SCOALA GIMNAZIALA BATOS
 • 22 octombrie 2018
  privind aprobarea prețurilor de referință pentru masa lemnoasa pe picior ce se va recolta din fondul forestier al Comunei Batos pentru anul de producție 2019
 • 22 octombrie 2018
  privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2019
 • 18 octombrie 2018
  privind rectificarea Bugetului Local al Comunei Batos pe anul 2018
 • 18 octombrie 2018
  privind aprobarea contului de execuţie al bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Batoş pentru trimestrul III anul 2018
 • 05 octombrie 2018
  Privind aprobarea documentaţiilor pentru delegarea gestiunii activităţilor de colectare şi transport a deşeurilor municipale şi a altor fluxuri de deşeuri, și operarea stației de transfer Reghin, componente ale
 • 20 septembrie 2018
  privind rectificarea Bugetului Local al Comunei Batos pe anul 2018
 • 20 septembrie 2018
  privind alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile octombrie-decembrie 2018
 • 20 septembrie 2018
  privind completarea si modificarea Anexei nr. 1 a Hotararii Consiliului Local Batos nr. 40/2018
 • 20 septembrie 2018
  privind delegarea reprezentantilor Consiliului Local al comunei Batoş în cadrul Consiliului de Administraţie al unităţii de învăţământ
 • 24 august 2018
  privind aprobarea documentatiei de dezmembrare a unui imobil - teren inscris in C.F. nr. 52999/Batos proprietate publica a Comunei Batos
 • 24 august 2018
  privind organizarea ediţiei a XVII- a a „SĂRBĂTORII MĂRULUI”
 • 21 august 2018
  privind trecerea unor imobile din domeniul public in domeniul privat al comunei Batos, precum si actualizarea si completarea Inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al comunei Batos
 • 21 august 2018
  privind retragerea concesiunii aprobata prin Hotararea Consiliului Local nr. 43/2013
 • 19 iulie 2018
  privind aprobarea Regulamentului pentru stabilirea metodologiei cadru de repartizare si atribuire a terenurilor in baza legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, republicata, cu modificar
 • 19 iulie 2018
  privind aprobarea numărului posturilor de asistent personal al persoanei cu handicap pentru anul 2018
 • 19 iulie 2018
  privind modificarea subpunctului 5.4 din Anexa nr. 1 a Hotararii Consiliului Local Batos nr. 27/2018
 • 19 iulie 2018
  privind revocarea Hotararii Consiliului Local Batos nr. 26 din 26.04.2018
 • 19 iulie 2018
  privind aprobarea contului de execuţie al bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Batoş pentru trimestrul II anul 2018
 • 19 iulie 2018
  privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Construirea unei platforme comunale de depozitare și gospodărire a gunoiului de grajd în comuna Batoș, județul
 • 20 iunie 2018
  privind aprobarea valorii de investiţie si a solicitarii scrisorii de garantie pentru garantarea avansului a proiectului: MODERNIZAREA, RENOVAREA ŞI DOTAREA CĂMINULUI CULTURAL LOCALITATEA UILA, NR. 116, COMUNA BATOŞ, JUDEŢUL MURE
 • 20 iunie 2018
  privind rectificarea Bugetului Local al Comunei Batos pe anul 2018
 • 20 iunie 2018
  privind alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile iulie-septembrie 2018
 • 18 mai 2018
  privind rectificarea Bugetului Local al Comunei Batos pe anul 2018
 • 18 mai 2018
  privind aprobarea executarii lucrarilor pe domeniul public apartinand comunei Batos, localitatea Batos si a acordarii dreptului de uz si servitute in favoarea TSE Brasov pentru suprafata de teren de 271 mp ocupata definitiv din domeniul public al comun
 • 18 mai 2018
  aprobarea emiterii acodului pentru executarea de lucrari in extravilanul Comunei Batos, pentru lucrarea «Construire retea fibra optica in subteran, tronson Mures-Bistrita»
 • 18 mai 2018
  privind aprobarea actului aditional nr. 3 la contractul de inchiriere nr. 12/21.03.2014
 • 19 aprilie 2018
  pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de vânzare directă a terenurilor din domeniul privat al Comunei Batoş
 • 19 aprilie 2018
  privind atribuirea terenului in folosinta gratuita pe durata existentei locuintei
 • 19 aprilie 2018
  privind trecerea unui imobil din domeniul public in domeniul privat al comunei Batos
 • 19 aprilie 2018
  privind rectificarea Bugetului Local al Comunei Batos pe anul 2018
 • 19 aprilie 2018
  privind aprobarea contului de execuţie al bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Batoş pentru trimestrul I anul 2018
 • 22 martie 2018
  privind rezilierea contractului de inchiriere nr. 18/21.03.2014
 • 22 martie 2018
  privind aprobarea actului aditional nr. 2 la contractul de inchiriere nr. 104/11.01.2005 incheiat intre Comuna Batos si Cinca Gh Gheorghe Intreprindere Individuala
 • 22 martie 2018
  privind actualizarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor comunei Batos
 • 22 martie 2018
  privind rectificarea Bugetului Local al Comunei Batos pe anul 2018
 • 22 martie 2018
  privind alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile aprilie – iunie 2018
 • 26 februarie 2018
  privind aprobarea demararii procedurilor in vederea scoaterii din circuitul agricol a suprafetei de 24.832 mp. teren extravilan pentru construirea unei platforme comunale de depozitare si gospodarire a gunoiului de grajd
 • 26 februarie 2018
  privind aprobarea documentatiei de dezmembrare a unui imobil - teren inscris in C.F. nr. 51866/Batos proprietate publica a Comunei Batos
 • 13 februarie 2018
  privind aprobarea executarii lucrarilor pe domeniul public apartinand comunei Batos, localitatea Goreni si a ocuparii definitive a unei suprafete de teren pentru amplasarea stalpilor proiectati in cadrul lucrarii „ Modernizare LEA JT si bransamente sat
 • 13 februarie 2018
  privind aprobarea documentatiei de dezmembrare a unui imobil - teren inscris in C.F. nr. 51655/Batos proprietate publica a Comunei Batos
 • 13 februarie 2018
  privind aprobarea aderării comunei BATOS, judetul Mures la Asociaţia Intercomunitară Luţ-Şar-Câmpie
 • 09 februarie 2018
  pentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții ”MODERNIZARE, RENOVARE ȘI DOTARE DISPENSAR UMAN LOC. BATOȘ”
 • 09 februarie 2018
  privind asigurarea finanțării de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanțează de la Bugetul de Stat prin PNDL pentru obiectivul de investiții MODERNIZARE, RENOVARE SI DOTARE GRADINITA COMUNA BATOȘ, JUDEȚ MURE
 • 09 februarie 2018
  pentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții ”MODERNIZARE, RENOVARE SI DOTARE GRADINITA COMUNA BATOȘ, JUDEȚ MUREȘ”
 • 09 februarie 2018
  privind stabilirea modului de realizare/extindere/montare in zona drumurilor publice din intravilanul si extravilanul localitatii a lucrarilor de constructii pentru realizarea/extinderea/ modernizarea retelelor edilitare
 • 09 februarie 2018
  privind înscrierea provizorie în Cartea Funciară a comunei Batos a unor imobile situate în extravilan (Drumuri de acces, şanţuri, canale, terenuri neproductive) pe proprietar comuna Batos – domeniu public, conform lucrărilor de înreg
 • 09 februarie 2018
  privind aprobarea bugetului local pe anul 2018
 • 09 februarie 2018
  privind aprobarea contului de execuţie al bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Batoş pentru trimestrul IV anul 2017
 • 19 ianuarie 2018
  privind activitatea de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publica a Comunei Batos in anul 2018
 • 19 ianuarie 2018
  privind eliminarea lit. e) Cap. VII Alte taxe locale din anexa la Hotararea Consiliului local Batos nr. 67/2017
 • 19 ianuarie 2018
  privind aprobarea planului de actiuni pentru anul 2018, lucrãri ce urmeazã a fi executate de beneficiarii apţi de muncã ai Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificãrile şi completãrile ulterioare
 • 26 noiembrie 2018
  proces verbal sedinta CLB 26.11.2018
 • 31 octombrie 2018
  proces verbal sedinta CLB 31.10.2018
 • 25 octombrie 2018
  proces verbal sedinta CLB 25.10.2018
 • 09 octombrie 2018
  proces verbal sedinta CLB 9.10.2018
 • 26 septembrie 2018
  proces verbal sedinta CLB 26.09.2018
 • 13 august 2018
  proces-verbal sedinta CLB 13.08.2018
 • 25 iulie 2018
  procees-verbal sedinta clb 25.07.2018
 • 26 iunie 2018
  proces-verbal sedinta CLB 26.06.2018
 • 25 mai 2018
  proces-verbal sedinta CLB 25.05.2018
 • 26 aprilie 2018
  proces-verbal sedinta CLB 26.04.2018
 • 28 martie 2018
  proces-verbal sedinta CLB 28.03.2018
 • 15 februarie 2018
  proces-verbal sedinta ordinara 15.02.2018
 • 25 ianuarie 2018
  proces-verbal sedinta ordinara 25.01.2018
 • 12 decembrie 2018
  convocator sedinta Consiliu Local 20.12.2018
 • 05 noiembrie 2018
  convocator sedinta Consiliu Local 06.11.2018
 • 26 octombrie 2018
  convocator sedinta Consiliu Local 31.10.2018
 • 18 octombrie 2018
  CONVOCATOR CLB 25.10.2018
 • 05 octombrie 2018
  CONVOCATOR CLB 09.10.2018
 • 20 septembrie 2018
  privind convocarea CLB in sedinta ordinara 26.09.2018
 • 19 iulie 2018
  CONVOCATOR CLB 25.07.2018
 • 20 iunie 2018
  convocator sedinta Consiliu Local 26.06.2018
 • 18 mai 2018
  convocator sedinta Consiliu Local 25.05.2018
 • 19 aprilie 2018
  privind convocarea CLB in sedinta ordinara 26.04.2018
 • 22 martie 2018
  convocator sedinta Consiliu Local 28.03.2018
 • 09 februarie 2018
  convocator CLB sedinta ordinara 15.02.2018
 • 19 ianuarie 2018
  convocator CLB sedinta ordinara 25.01.2018