Primăria Batoș județul Mureș

Documente CL (2017)

 • 15 decembrie 2017
  privind înscrierea provizorie în Cartea Funciară a comunei Batos a unor imobile situate în extravilan (Drumuri de acces, şanţuri, canale, terenuri neproductive) pe proprietar comuna Batos – domeniu public, conform lucrărilor de înreg
 • 15 decembrie 2017
  privind modificarea anexei la Hotararea Consiliului local Batos nr. 67/2017
 • 15 decembrie 2017
  privind validarea modificărilor prevăzute de Dispoziția Primarului Comunei Batos nr. 591/2017
 • 15 decembrie 2017
  privind aprobarea organizării reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Comuna Batos, pentru anul şcolar 2018-2019
 • 15 decembrie 2017
  privind alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile ianuarie – martie 2018
 • 20 noiembrie 2017
  privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2018
 • 20 noiembrie 2017
  privind implementarea proiectului „ACHIZITIA DE UTILAJE IN COMUNA BATOS, JUDETUL MURES ”
 • 20 noiembrie 2017
  privind aprobarea Memoriului Justificativ pentru investitia „ Achizitie de Utilaje in Comuna Batos, Judetul Mures”
 • 20 noiembrie 2017
  privind aprobarea contului de execuţie al bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Batoş pentru trimestrul III anul 2017
 • 24 octombrie 2017
  proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al Comunei Batos pe anul 2017
 • 23 octombrie 2017
  privind asigurarea finanțării de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanțează de la Bugetul de Stat prin PNDL pentru obiectivul de investiții ” MODERNIZARE, RENOVARE ȘI DOTARE GRADINITA COMUNA BATOŞ, JUDEŢ
 • 23 octombrie 2017
  pentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții ”MODERNIZARE, RENOVARE SI DOTARE GRADINITA COMUNA BATOȘ, JUDEȚ MUREȘ”
 • 23 octombrie 2017
  privind revocarea Hotararilor Consiliului Local Batos nr. 52-55 din 22.10.2017
 • 23 octombrie 2017
  privind asigurarea finanțării de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanțează de la Bugetul de Stat prin PNDL pentru obiectivul de investiții ” MODERNIZARE, RENOVARE ȘI DOTARE DISPENSAR UMAN LOCALITATEA BATOȘ”
 • 23 octombrie 2017
  pentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții ”MODERNIZARE, RENOVARE ȘI DOTARE DISPENSAR UMAN LOCALITATEA BATOȘ”
 • 23 octombrie 2017
  privind stabilirea destinatiei, cantitatii si a pretului de valorificare a masei lemnoase
 • 16 octombrie 2017
  privind asigurarea finanțării de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanțează de la Bugetul de Stat prin PNDL pentru obiectivul de investiții ” MODERNIZARE, RENOVARE ȘI DOTARE GRADINITA COMUNA BATOŞ, JUDEŢ
 • 16 octombrie 2017
  pentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții ”MODERNIZARE, RENOVARE SI DOTARE GRADINITA COMUNA BATOȘ, JUDEȚ MUREȘ”
 • 16 octombrie 2017
  privind asigurarea finanțării de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanțează de la Bugetul de Stat prin PNDL pentru obiectivul de investiții ” MODERNIZARE, RENOVARE ȘI DOTARE DISPENSAR UMAN LOCALITATEA BATOȘ”
 • 16 octombrie 2017
  pentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții ”MODERNIZARE, RENOVARE ȘI DOTARE DISPENSAR UMAN LOCALITATEA BATOȘ”
 • 21 septembrie 2017
  privind revocarea Hotararilor Consiliului Local Batos nr. 29-33 din 27.06.2017
 • 21 septembrie 2017
  privind alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile octombrie-decembrie 2017
 • 21 septembrie 2017
  privind aprobarrea Planului de ocupare a functiilor publice pentru anul 2018
 • 21 septembrie 2017
  privind rectificarea Bugetului Local al Comunei Batos pe anul 2017
 • 08 septembrie 2017
  privind stabilirea destinatiei , cantitatii si a pretului de valoarificare a masei lemnoase
 • 22 august 2017
  privind organizarea ediţiei a XVI- a a „SĂRBĂTORII MĂRULUI”
 • 22 august 2017
  privind completarea motivarii in drept a Hotararii Consiliului local Batos nr. 39/31.07.2017
 • 22 august 2017
  privind delegarea reprezentantilor Consiliului Local al comunei Batoş în cadrul Consiliului de Administraţie al unităţii de învăţământ
 • 27 iulie 2017
  privind aprobarea vânzării imobilului situat în localitatea Uila nr.29, în condiţiile Legii 112/1995, pentru chiriaşul IUSAN PETRU
 • 27 iulie 2017
  privind prelungirea, prin act aditional, a duratei contractului de comodat nr. 2/2004 incheiat intre Comuna Batos si domnul doctor Pop Francisc
 • 27 iulie 2017
  privind modul de stabilire a salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Batos
 • 27 iulie 2017
  privind rectificarea Bugetului Local al Comunei Batos pe anul 2017
 • 10 iulie 2017
  privind stabilirea destinatiei, cantitatii si a pretului de valorificare a masei lemnoase
 • 10 iulie 2017
  privind aprobarea contului de execuţie al bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Batoş pentru trimestrul II anul 2017
 • 10 iulie 2017
  privind aprobarea Planului local de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniti din surse agricole
 • 10 iulie 2017
  privind validarea modificărilor prevăzute de Dispoziția Primarului Comunei Batos nr. 191/2017
 • 23 iunie 2017
  privind solicitarea finanțării în vederea realizării lucrărilor de înregistrare sistematică, în condițiile art.9 alin.(341)-(342) din Legea nr.7/1996
 • 21 iunie 2017
  privind cuprinderea in domeniul public al Comunei Batos a imobilului – teren, in suprafata de 452 mp, situat in Dedrad, nr. 318A
 • 21 iunie 2017
  privind cuprinderea in domeniul public al Comunei Batos a imobilului – teren, in suprafata de 1486 mp, situat in Dedrad, nr. 317
 • 21 iunie 2017
  privind cuprinderea in domeniul public al Comunei Batos a imobilului – teren, in suprafata de 1483 mp, situat in Dedrad, nr. 316
 • 21 iunie 2017
  privind cuprinderea in domeniul public al Comunei Batos a imobilului – teren, in suprafata de 1638 mp, situat in Dedrad, nr. 315
 • 21 iunie 2017
  privind cuprinderea in domeniul public al Comunei Batos a imobilului – teren, in suprafata de 2949 mp, situat in Dedrad, nr. 314
 • 21 iunie 2017
  privind actualizarea planului de analiză şi acoperire a riscurilor a comunei Batos
 • 21 iunie 2017
  privind aprobarea numărului posturilor de asistent personal al persoanei cu handicap pentru anul 2017
 • 21 iunie 2017
  privind alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile iulie-septembrie 2017
 • 21 iunie 2017
  privind validarea modificărilor prevăzute de Dispoziția Primarului Comunei Batos nr. 169/2017
 • 21 iunie 2017
  privind aprobarea documentatiei de dezmembrare a unui imobil - teren inscris in C.F. nr. 50697/Batos proprietate publica a Comunei Batos
 • 18 mai 2017
  privind aprobarea participarii comunei Batos la Programul Competitiv de finantare: “Investitii la nivelul comunitatilor locale pentru reducerea poluarii cu nutrienti” prin construirea unei platforme comunale de depozitare si gospodarire a gunoiului de gr
 • 18 mai 2017
  privind atribuirea terenului in folosinta gratuita pe durata existentei locuintei
 • 18 mai 2017
  privind aprobarea incheierii Protocolului de cooperare pentru aplicarea Proiectului de interes public – „Operativitate in interventie pentru siguranta comunitatii”
 • 18 mai 2017
  privind rectificarea Bugetului Local al Comunei Batos pe anul 2017
 • 27 aprilie 2017
  privind aprobarea contului de execuţie al bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Batoş pentru trimestrul I anul 2017
 • 27 martie 2017
  privind aprobarea bugetului general al Comunei Batos pe anul 2017
 • 19 martie 2017
  privind aprobarea modificarii şi completarii Anexei Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Comunei Batos, însuşit prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Batos nr. 12/2001 si atestat prin Hotărârea Guvernului
 • 27 februarie 2017
  privind aprobarea organizării reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Comuna Batos, pentru anul şcolar 2017-2018
 • 27 februarie 2017
  privind cuprinderea in domeniul public al Comunei Batos a imobilului – teren, in suprafata de 1900 mp, situat in Dedrad, nr. 66
 • 27 februarie 2017
  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Modernizare, renovare şi dotare dispensar uman localitatea Batoş, Comuna Batoş, judeţul Mureş”
 • 27 februarie 2017
  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Modernizare, renovare şi dotare Grădiniţă, localitatea Dedrad, nr. 172, Comuna Batoş, judeţul Mureş”
 • 27 februarie 2017
  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Modernizare drumuri de interes local în comuna Batoş, Judeţul Mureş”
 • 27 februarie 2017
  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Reabilitare şi modernizare străzi în comuna Batoş, judeţul Mureş
 • 20 ianuarie 2017
  privind revocarea/modificarea HCL nr. 37/2016
 • 20 ianuarie 2017
  privind aprobarea contului de execuţie al bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Batoş pentru trimestrul IV anul 2016
 • 20 ianuarie 2017
  privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local pentru persoanele care au stabilita prin instanta de judecata munca in folosul comunitatii
 • 20 ianuarie 2017
  privind aprobarea planului de lucrãri de interes local, pentru anul 2017, lucrãri ce urmeazã a fi executate de beneficiarii apţi de muncã ai Legii nr.416/2001 cu modificãrile şi completãrile ulterioare
 • 21 decembrie 2017
  proces-verbal sedinta ordinara 21.12.2017
 • 28 noiembrie 2017
  proces verbal sedinta CLB 28.11.2017
 • 27 octombrie 2017
  proces verbal sedinta CLB 27.10.2017
 • 22 octombrie 2017
  proces verbal sedinta ordinara 22.10.2017
 • 29 septembrie 2017
  proces verbal sedinta ordinara 29.08.2017
 • 28 septembrie 2017
  sedinta ordinara 28.09.2017
 • 12 septembrie 2017
  proces-verbal sedinta extraordinara 12.09.2017
 • 31 iulie 2017
  proces-verbal sedinta extraordinara 31.07.2017
 • 17 iulie 2017
  proces verbal sedinta ordinara 17.07.2017
 • 27 iunie 2017
  proces verbal sedinta ordinara 27.06.2017
 • 29 mai 2017
  proces verbal sedinta ordinara 24.05.2017
 • 27 aprilie 2017
  proces verbal sedinta ordinara 27.04.2017
 • 27 martie 2017
  proces-verbal sedinta Consiliu Local 27.03.2017
 • 27 martie 2017
  proces verbal 27.03.2017
 • 19 martie 2017
  proces-verbal sedinta Consiliu Local 19.03.2017
 • 15 martie 2017
  proces-verbal sedinta Consiliu Local 15.03.2017
 • 15 martie 2017
  proces verbal
 • 27 februarie 2017
  proces-verbal sedinta Consiliu Local 27.02.2017
 • 26 ianuarie 2017
  proces-verbal sedinta Consiliu Local 26.01.2017
 • 20 noiembrie 2017
  privind convocarea CLB in sedinta ordinara 28.11.2017
 • 23 octombrie 2017
  convocator CLB sedinta extraordinara 27.10.2017
 • 16 octombrie 2017
  convocator CLB sedinta ordinara 22.10.2017
 • 21 septembrie 2017
  convocator CLB sedinta ordinara 21.09.2017
 • 08 septembrie 2017
  convocator CLB sedinta extraordinara 12.09.2017
 • 27 iulie 2017
  privind convocarea CLB in sedinta extraordinara 31.07.2017
 • 10 iulie 2017
  convocator
 • 21 iunie 2017
  privind convocarea CLB in sedinta ordinara
 • 18 mai 2017
  privind convocarea CLB in sedinta ordinara 247.05.2017
 • 27 aprilie 2017
  privind convocarea CLB in sedinta ordinara 27.04.2017
 • 21 martie 2017
  privind convocarea CLB in sedinta ordinara 27.03.2017
 • 19 martie 2017
  privind convocarea CLB in sedinta extraordinara 19.03.2017
 • 13 martie 2017
  convocator CLB sedinta extraordinara 15.03.2017
 • 23 februarie 2017
  privind convocarea CLB in sedinta extraordinara 27.02.2017
 • 19 ianuarie 2017
  convocator