Primăria Batoș județul Mureș

Documente CL (2016)

 • 20 decembrie 2016
  validare Dispozitia nr. 695 din 2016
 • 14 decembrie 2016
  privind aprobarea planului de ocupare a functiilor publice pentru anul 2017
 • 14 decembrie 2016
  privind alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile IANUARIE-MARTIE 2017
 • 24 noiembrie 2016
  privind stabilirea modalităţii de colectare a donaţiilor umanitare în comună
 • 24 noiembrie 2016
  privind aprobarea cantitatii de material lemnos si destinatia acestuia
 • 24 noiembrie 2016
  privind desemnarea unui reprezentant al comunei Batos in Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST MUREŞ”
 • 24 noiembrie 2016
  privind aprobarea aderării unor unităţi administrativ teritoriale la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST MUREŞ”
 • 24 noiembrie 2016
  privind atribuirea in folosinta gratuita pe durata existentei locuintei a terenului inscris in CF nr. 50427/Batos, nr. cad 50427
 • 24 noiembrie 2016
  privind aprobarea realizarii programului „ Reductorare LEA joasa tensiune, securizare si sistematizare bransamente localitatea Dedrad, judetul Mures”
 • 24 noiembrie 2016
  privind cuprinderea in domeniul public al comunei Batos a imobilului teren in suprafata de 1598 mp situa in Batos nr. 247
 • 24 noiembrie 2016
  privind completarea art.1 lit. b din HCL nr.27 din 31.10.2016
 • 24 noiembrie 2016
  privind rectificarea bugetului general al comunei Batos pe anul 2016
 • 24 noiembrie 2016
  privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2017
 • 31 octombrie 2016
  pentru modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Consiliului Local Batoş nr. 12 din 25.05.2001 privind însuşirea inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al comunei Batoş, cu modificãrile şi completãr
 • 31 octombrie 2016
  privind suplimentarea Anexei nr. 1 la Hotararea Consiliului Local Batos nr. 20/30.09.2016
 • 31 octombrie 2016
  privind alocarea sumei de 11.000 lei de la bugetul local pentru organizarea Serbarii “Pomului de Craciun” si achizitionarea de cadouri pentru copiii prescolari si scolari
 • 31 octombrie 2016
  privind aprobarea contului de execuţie al bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Batoş pentru trimestrul III anul 2016
 • 26 septembrie 2016
  privind mandatul dat reprezentantului autorităţii pentru a vota în Adunarea Generală a A.D.I „AQUA INVEST MUREŞ” modificarea soluțiilor tehnice cuprinse în Master Planul revizuit pentru sectorul de apă şi canal, referit
 • 26 septembrie 2016
  privind delegarea reprezentantilor Consiliului Local al comunei Batoş în cadrul Consiliului de Administraţie al unităţii de învăţământ
 • 26 septembrie 2016
  privind rezilierea contractului de concesiune nr. 3105/31.07.2014 incheiat intre Comuna Batos si Harsan Laura Alexandra
 • 26 septembrie 2016
  privind validarea modificărilor prevăzute de Dispozițiile Primarului Comunei Batos nr. 307/09.09.2016 si nr. 314/23.09.2016
 • 26 septembrie 2016
  privind alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile octombriee- decembrie 2016
 • 24 august 2016
  privind solicitarea finantarii in vederea realizarii lucrarilor de inregistrare sistematica conform prevederilor OUG nr. 35/2016
 • 24 august 2016
  privind aprobarea contului de execuţie al bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Batoş pentru trimestrul II anul 2016
 • 24 august 2016
  privind aprobarea derularii si cofinantarii din bugetul local a Programului „SCOALA DUPA SCOALA” si incheierea acordului de parteneriat intre comuna Batos, fundatia FAER REGHIN si SCOALA GIMNAZIALA BATOS
 • 24 august 2016
  privind organizarea ediţiei a XV- a a „SĂRBĂTORII MĂRULUI”
 • 19 iulie 2016
  privind nominalizarea reprezentantului Comunei BATOS în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECOLECT MUREȘ
 • 19 iulie 2016
  privind rectificarea bugetului general al comunei Batos pe anul 2016
 • 19 iulie 2016
  privind validarea modificărilor prevăzute de Dispozițiile Primarului Comunei Batos nr. 242/21.06.2016 si nr. 253/30.06.2016
 • 31 mai 2016
  privind alegerea presedintelui de sedinta pentru luna iunie 2016
 • 20 mai 2016
  privind stabilirea plafonului pentru publicarea debitorilor care inregistreaza obligatii fiscale de plata restante
 • 20 mai 2016
  privind aprobarea contului de execuţie al bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Batoş pentru trimestrul IV anul 2016
 • 26 aprilie 2016
  privind rectificarea bugetului local al comunei Batos pe anul 2016
 • 26 aprilie 2016
  privind actualizarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor elaborat la nivel local
 • 25 martie 2016
  privind aprobarea retelei scolare de pe raza teritoriala a comunei Batos
 • 25 martie 2016
  privind aprobarea actului aditional nr. 2 la contractul de inchiriere nr. 12/21.03.2014
 • 25 martie 2016
  privind alegerea presedintelui de sedinta pentru luna aprilie 2016
 • 25 martie 2016
  privind mandatul dat reprezentantului autorităţii pentru a vota în Adunarea Generală a A.D.I „AQUA INVEST MUREŞ” aprobarea Master Planului revizuit pentru sectorul de apă şi canal al judeţului Mureş
 • 25 martie 2016
  privind aprobarea Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare a Localităților din Județul Mureș
 • 11 martie 2016
  privind rectificarea bugetului local al comunei Batos pe anul 2016
 • 11 martie 2016
  privind modificarea anexei la HCL nr. 11/2016
 • 11 martie 2016
  privind modificarea anexei nr. 1 la HCL nr. 27/2015
 • 11 martie 2016
  privind modificarea pct. 2 al art. 1 din HCL nr. 6/2012
 • 18 februarie 2016
  privind rectificarea bugetului local al comunei Batos pe anul 2016
 • 18 februarie 2016
  privind atribuirea in folosinta gratuita pe durata existentei locuintei a terenului inscris in CF nr. 2517/Batos, nr. top 72/2
 • 18 februarie 2016
  privind modalitatea de identificare a beneficiarilor de tichete sociale
 • 18 februarie 2016
  privind cuprinderea in domeniul public al Comunei Batos a imobilului – teren, in suprafata de 1479 mp, situat in Dedrad, nr. 172
 • 18 februarie 2016
  privind cuprinderea in domeniul public al Comunei Batos a imobilului – teren, in suprafata de 1562 mp, situat in Batos, nr. 389
 • 18 februarie 2016
  privind cuprinderea in domeniul public al Comunei Batos a imobilelor – „drumuri comunale si drumuri de exploatare agricola”
 • 18 februarie 2016
  privind cuprinderea in domeniul public al Comunei Batos a imobilului – teren, in suprafata de 1081 mp, situat in Goreni, nr. 256
 • 18 februarie 2016
  privind retragerea concesiunii aprobata prin Hotararea Consiliului Local nr. 31/2008
 • 18 februarie 2016
  privind retragerea concesiunii aprobata prin Hotararea Consiliului Local nr. 26/2008
 • 18 februarie 2016
  privind retragerea concesiunii aprobata prin Hotararea Consiliului Local nr. 16/2010
 • 01 februarie 2016
  privind aprobarea bugetului local al comunei Batos pe anul 2016
 • 27 ianuarie 2016
  privind aprobarea contului de execuţie al bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Batoş pentru trimestrul IV anul 2015
 • 27 ianuarie 2016
  privind modificarea structurii organizatorice și a statului de funcţii al Instituţiei primarului comunei Batos
 • 27 ianuarie 2016
  privind modificarea cap.II, lit. A alin. 1 din Hotararea Consiliului Local Batos nr. 48/06.11.2015
 • 27 ianuarie 2016
  privind aprobarea planului de lucrãri de interes local, pentru anul 2016, lucrãri ce urmeazã a fi executate de beneficiarii apţi de muncã ai Legii nr.416/2001 cu modificãrile şi completãrile ulterioare
 • 22 ianuarie 2016
  privind mandatul acordat reprezentantului autorităţii de a vota în Adunarea Generală a A.D.I „AQUA INVEST MUREŞ” modificarea preţurilor şi tarifelor aferente Serviciului de apă şi de canalizare
 • 20 decembrie 2016
  proces verbal sedinta ordinara 20.12.2016
 • 31 octombrie 2016
  proces verbal sedinta ordinara 31.10.2016
 • 30 septembrie 2016
  proces verbal sedinta ordinara CLB 30.09.2016
 • 30 august 2016
  proces verbal sedinta ordinara 30.08.2016
 • 30 august 2016
  proces verbal sedinta ordinara 30.08.2016
 • 19 iulie 2016
  proces verbal sedinta ordinara 19.07.2016
 • 29 iunie 2016
  proces verbal sedinta ordinara 29.06.2016
 • 27 mai 2016
  proces verbal sedinta ordinara 27.05.2016
 • 26 aprilie 2016
  proces-verbal sedinta ordinara 26.04.2016
 • 31 martie 2016
  proces-verbal sedinta ordinara 31.03.2016
 • 11 martie 2016
  proces-verbal sedinta extraordinara 11.03.2016
 • 24 februarie 2016
  proces-verbal sedinta CLB
 • 01 februarie 2016
  proces-verbal sedinta ordinara 01.02.2016
 • 27 ianuarie 2016
  proces-verbal sedinta ordinara 27.01.2016
 • 17 noiembrie 2016
  convocator
 • 19 februarie 2016
  invitatie sedinta CLB 24.02.2016