Primăria Batoș județul Mureș

Documente CL (2015)

 • 08 decembrie 2015
  privind prelungirea valabilitatii PUG al comunei Batos
 • 08 decembrie 2015
  privind aprobarea Planului de actiune privind incluziunea cetatenilor romani apartinand minoritatii rome din comuna Batos
 • 08 decembrie 2015
  privind aprobarea planului de ocupare a functiiklor publice pentru anul 2016
 • 26 noiembrie 2015
  privind validarea modificărilor prevăzute de Dispoziția Primarului Comunei Batos nr. 251/2015
 • 26 noiembrie 2015
  privind aprobarea vânzării imobilului situat în localitatea Batos nr.141, în condiţiile Legii 112/1995, pentru chiriaşul Ujica Alexandru
 • 26 noiembrie 2015
  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Extindere alimentare cu apa in localitatea Uila, comuna Batos, judetul Mures, Faza III”
 • 26 noiembrie 2015
  privind aprobarea aderării unor unităţi administrativ teritoriale la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST MUREŞ”
 • 06 noiembrie 2015
  privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2016
 • 22 octombrie 2015
  privind aprobarea contului de executie al bugetului de venituri si cheltuieli, aferent trim. III din anul 2015
 • 22 octombrie 2015
  privind mandatul dat reprezentantului autorităţii de a vota în Adunarea Generală a A.D.I „AQUA INVEST MUREŞ” aprobarea modelelor Contractelor de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare pentru pe
 • 22 octombrie 2015
  privind mandatul dat reprezentantului autorităţii de a vota în Adunarea Generală a A.D.I „AQUA INVEST MUREŞ” modificarea și completarea Regulamentului serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare în aria de operar
 • 30 septembrie 2015
  privind delegarea reprezentantilor Consiliului local al comunei Batos in cadrul Consiliului de administratie al unitatii de invatamant
 • 30 septembrie 2015
  privind organizarea editiei a XIV-a a Sarbatorii Marului
 • 21 septembrie 2015
  privind rectificarea bugetului general al comunei Batos pe anul 2015
 • 21 septembrie 2015
  privind validarea modificarilor prevazute de Dispozitia Primarului Comunei Batos nr. 209/2015
 • 19 iunie 2015
  privind realizarea racordului electric subteran pentru statie de telefonie mobila Orange
 • 19 iunie 2015
  privind validarea modificărilor prevăzute de Dispoziția Primarului Comunei Batos nr. 145/2015
 • 19 iunie 2015
  privind atribuirea in folosinta gratuita pe durata existentei constructiilor a terenului in suprafata de 16 mp Administratiei Bazinale de Apa Mures
 • 19 iunie 2015
  privind alegerea preşedintelui de şedinţă pe lunile iulie-septembrie 2015
 • 19 iunie 2015
  privind modificarea Planului de ocupare a functiilor publice pentru anul 2015 aprobat prin Hotararea Consiliului Local Batos nr. 53 din 18 decembrie 2014
 • 28 mai 2015
  privind excluderea temporara de la lucrarile Consiliului Local Batos si ale Comisiei de specialitate a domnului consilier Szasz Iosif
 • 28 mai 2015
  privind însuşirea de către Consiliul Local Batos a Statutului Asociaţiei Secretarilor Unităţilor Administrativ-Teritoriale din judeţul Mureş
 • 28 mai 2015
  privind mandatul dat reprezentantului autorităţii de a vota în Adunarea Generală a A.D.I „AQUA INVEST MUREŞ” ajustarea preţurilor şi tarifelor aferente Serviciului de apă şi de canalizare
 • 28 mai 2015
  privind rectificarea bugetului general al comunei Batos pe anul 2015
 • 28 mai 2015
  privind aprobarea contului de execuţie al bugetului de venituri şi cheltuieli al Primăriei comunei Batoş pe anul 2014
 • 30 aprilie 2015
  privind rectificarea bugetului general al comunei Batos pe anul 2015
 • 30 aprilie 2015
  privind aprobarea proiectutui Actului Adițional de modificare al art.36 din Contractul de Delegare, precum și Politica Tarifară – anexă la Contractul de Delegare – actualizate în concordanță cu Actul Adițional nr. 2 la C
 • 30 aprilie 2015
  privind aprobarea eliberarii acordului de vecinatate cu privire la lucrarea „ Deschiderea exploatarilor de cariere si balastiere”
 • 30 aprilie 2015
  privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local aferent anului 2015 pentru persoanele care au stabilita prin instanta de judecata munca in folosul comunitatii
 • 30 aprilie 2015
  privind stramutarea unui bust in cadrul comunei Batos
 • 30 aprilie 2015
  privind aprobarea contului de execuţie al bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Batoş pentru trimestrul I anul 2015
 • 30 aprilie 2015
  privind asocierea şi participarea unităţii administrativ-teritoriale Batoş în cadrul Grupului de Acţiune Locală ( GAL ) Zona Luţ, Şar, Câmpie în vederea implementării strategiei de dezvoltare locala cu finan
 • 26 martie 2015
  Raport privind starea economica, sociala si de mediu a comunei Batos pentru anul 2014
 • 26 martie 2015
  privind trecerea unui imobil din domeniul public in domeniul privat al comunei Batos
 • 26 martie 2015
  privind aprobarea cuantumului unor taxe speciale pe anul 2015
 • 26 martie 2015
  privind alegerea preşedintelui de şedinţă pe lunile aprilie-iunie 2015
 • 26 februarie 2015
  privind aprobarea Actului Constitutiv si a Statutului al Asociatiei „Grupului de Actiune Locala ZONA LUT, SAR, CAMPIE” precum si numirea reprezentantului comunei in conducerea Asociatiei
 • 20 februarie 2015
  privind actualizarea ,,Planului de analiză şi acoperire a riscurilor” elaborat la nivel local
 • 20 februarie 2015
  privind modificarea Actului Constitutiv și a Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECOLECT MUREŞ
 • 20 februarie 2015
  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Extindere alimentare cu apa in localitatea Uila, comuna Batos, judetul Mures – Faza II”
 • 05 februarie 2015
  privind aprobarea bugetului general al comunei Batos pe anul 2015
 • 21 ianuarie 2015
  privind aprobarea contului de execuţie al bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Batoş pentru trimestrul IV anul 2014
 • 21 ianuarie 2015
  privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica, a raportului de evaluare, a studiului de oportunitate, a caietului de sarcini si a documentatiei de atribuire pentru concesionarea prin licitatie publica a imobilului apartinand domeniului public al
 • 21 ianuarie 2015
  privind mandatul dat reprezentantului autorităţii de a vota în Adunarea Generală a A.D.I „AQUA INVEST MUREŞ” aprobarea modelelor Contractelor de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare pentru pe
 • 21 ianuarie 2015
  privind aprobarea convenției de cooperare în cadrul proiectului “Poliție – Autorități locale servicii publice în parteneriat”
 • 21 ianuarie 2015
  privind aprobarea planului de lucrãri de interes local, pentru anul 2015, lucrãri ce urmeazã a fi executate de beneficiarii apţi de muncã ai Legii nr.416/2001 cu modificãrile şi completãrile ulterioare
 • 18 decembrie 2015
  proces-verbal sedinta ordinara 18.12.2015
 • 26 noiembrie 2015
  proces-verbal sedinta ordinara 269.11.2015
 • 06 noiembrie 2015
  proces-verbal sedinta extraordinara 6.11.2015
 • 29 octombrie 2015
  proces-verbal sedinta ordinara 29.10.2015
 • 30 septembrie 2015
  proces-verbal sedinta ordinara 304.09.2015
 • 24 septembrie 2015
  proces-verbal sedinta extraordinara 24.09.2015
 • 25 iunie 2015
  proces-verbal sedinta ordinara 25.06.2015
 • 28 mai 2015
  proces-verbal sedinta ordinara 28.05.2015
 • 30 aprilie 2015
  proces-verbal sedinta CLB 30.04.2015
 • 26 martie 2015
  proces verbal sedinta CLB 26.03.2015
 • 26 februarie 2015
  proces-verbal sedinta extraordinara 26.02.2015
 • 11 februarie 2015
  proces-verbal CLB 11.02.2015
 • 29 ianuarie 2015
  proces verbal sedinta CLB 29.01.2015